O nás

 Milí rodiče a děti,

nabízíme Vám služby dětského lékaře v ordinaci na Praze 1 - Malá Strana poskytující preventivně - léčebnou péči pro děti a dorost od narození do 19ti let. Snažíme se poskytnou našim klientům moderní možnosti medicíny založené na důkazech s využitím metod rychlé diagnostiky přímo v ordinaci, avšak s individuálním přístupem. Naši péči stavíme na  přátelském přístupu ke každému dítěti a laskavosti k jeho rodičům.

Nové pacienty přijímáme po domluvě. Přednostně  přijímáme klienty s bydlištěm na Praze 1 či bezprostředním okolí a sourozence naších již registrovaných klientů.

 MUDr. Klára Fiala

Po absolvování lékařské fakulty vedly mé první pracovní kroky do Fakultní nemocnice v Motole na Kliniku dětské chirurgie. Jako začínající lékař pediatr na JIP jsem měla možnost seznámit se s problematikou vrozených vad, s dětskými úrazy a celkově s intenzivní medicínou malých pacientů. Služby na Dětské Pohotovosti FNM byly výbornou školou díky široké škále pediatrických onemocnění a pacientů všech věkových kategorií – od novorozenců až po „dospělé“ děti. Po několika, pro mne velmi naplňujících letech, jsem začátkem roku 2015 nastoupila do Dětského kardiocentra FNM, kde pracuji dodnes. Dětská kardiologie je od té doby mou srdeční záležitostí. Na podzim 2016 se mi život „obrátil vzhůru nohama“ a mými obrovskými učiteli nejen v osobním, ale hodně i v profesním životě se staly mé děti. Medicíně jsem se začala věnovat i „virtuálně“ v rámci vlastního internetového projektu a spolupráce v online poradně. V ordinaci Pediatrie Malá Strana působím od jara 2020 a tato práce se stala mým „třetím dítětem“. Tak jako v životě, je i v medicíně nutný individuální a laskavý přístup a já věřím, že v naší ordinaci ho najdete.

Vzdělání:  
2012   absolvování Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (Obor Všeobecné lékařství)
2014   Pediatrický kmen
2014   Mezinárodní kurz NLS Newborn Life Support
2019   Atestace z Dětského lékařství
2021   Atestace z Praktického lékařství pro děti a dorost
2021   Diplom celoživotního vzdělávání lékaře
2021  Llicence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru Pediatrie

Pracovní zkušenosti:
10/2012–12/2014        Klinika dětské chirurgie FNM, sekundární lékař na JIP
1/2015 – dosud            Dětské kardiocentrum FNM, lékař v přípravě k atestaci z dětské kardiologie
3/2020 – dosud           Pediatrie Malá Strana s.r.o., Praktický lékař pro děti a dorost
2016                                     Spoluautorka webu www.detska-pohotovost.cz
Od 2020                             Lékařka v online poradně www.ulekare.cz

 

Dětská sestra Mgr. Pavla Tartanov

V naší ordinaci na Malé Straně pracuji devět let jako dětská sestra a laktační poradce. Moje práce je i mým koníčkem, snažím se, abych byla nejen dobrou sestřičkou, ale také dokázala naše dětičky a rodiče pohladit po duši, aby se nebáli se svěřit se svými starostmi a rodiče i naši malí pacienti odcházeli z naší ordinace v lepším naladění, než přichází. Sama mám tři děti, jimž vděčím za zkušenosti, které v každodenním kontaktu s našimi pacienty mohu využívat.

Vzdělání:
1987 – 1991    Střední zdravotnická škola – obor Dětská sestra
1992 – 1993    Atestace „Perioperační sestra“ – Instrumentování na operačním sále
1993 – 1995    SPŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika
2014 – 2017    ČZU, Institut vzdělávání a poradenství, bakalářské studium oboru Poradenství v odborném vzdělávání, státní zkouška z psychologie
2016                Kurz Laktační ligy - získání certifikátu Laktační poradkyně
2017 – 2019    UPOL, Filosofická fakulta, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, studium magisterského oboru Integrální andragogiky (obor zaměřený na pomoc lidem v kritických uzlech jejich života
2019                Kurz koučinku – osobní rozvoj

2022 – Laktační poradce s možností poradenství v rámci zdravotnického zařízení - akreditace Ministerstvem zdravotnictví

Pracovní zkušenosti:
1991 – 1994    VFN, I. chirurgická klinika, Sálová sestra
1994 – 1998    MtŠ Havaj, Učitelka
1998 – 2001    FN Motol, III. chirurgická klinika, Sálová sestra
2006 - 2012    Výlet do světa byznysu  - marketingové poradenství
2013 – dosud Pediatrie Malá Strana s.r.o.
Od roku 2006 poskytuji poradenské a konzultační služby na základě ŽL

 

MUDr.Julie Petříčková

dětská lékařka

V ordinaci na Malostranském náměstí pracuji od r. 2020. Jako lékařka, ale také jako máma dvou dětí ve své práci propojuji současné medicínské poznatky i osobní mateřské zkušenosti. Kromě služeb atestovaného praktického pediatra Vám mohu nabídnout také pomoc s kojením jakožto certifikovaná laktační poradkyně. K očkování dětí přistupuji individuálně.
Věřím, že případné obtíže Vašich dětí společně vyřešíme k Vaší spokojenosti.

Vzdělání:
2005–2011    Studium na 1. lékařské fakultě UK v Praze
2011                Promoce na 1. lékařské fakultě UK v Praze
2013                Pediatrický kmen
2018                Atestace s pochvalou v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
2020                Kurz Laktační ligy – získání certifikátu Laktační poradkyně

Pracovní zkušenosti:
2011–2014      Dětské a novorozenecké oddělení nemocnice Jablonec n. Nisou, sekundární lékař
2016–2017      Novorozenecké oddělení s JIPN Thomayerovy nemocnice v Praze, sekundární lékař
2017–2018      Ordinace Medicentrum 6 s.r.o. Praha 6, předatestační stáž
2020 – dosud Práce v dětské ordinaci na Malostranském náměstí
Pravidelně se účastním pediatrických seminářů a kurzů pořádaných IPVZ a ČLK.