top of page

Ceník

Potvrzení o aktuálním zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, sportovní akce, tábory, kroužky) max. 3m od prev. prohlídky

Potvrzení o aktuálním zdravotní způsobilosti více jak 3m od prevence (nutná zdravotní prohlídka)
Potvrzení pro studentské brigády, zdravotní průkaz
Potvrzení pro přijetí do MŠ, SŠ, VŠ
Potvrzení vyžadované školou nebo rodiči (omezení TV, plavání apod.) 

Vyplnění úrazové pojistky, bodové ohodnocení úrazu
Potvrzení pro odklad školní docházky
Potvrzení k řidičskému a zbrojnímu průkazu
Vyšetření pro lázně a ozdravovny - 1. zdarma, pokud bude pobyt zrušen ze strany pacienta, tak další s poplatkem
Vyšetření pro zahraniční pobyty / v cizím jazyce
Potvrzení pro soudní řízení, policii, prac.úřady
Vystavení opisu, duplikátu očkovacího průkazu
Očkovací průkaz brožura
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pořízení kopie ze zdravotnické dokumentace oprávněné osobě /A4 5 Kč

 

Nastřelení náušnic (cena bez náušnic)

 

Vyšetření CRP + Hb na vlastní žádost, samoplátci

Vyšetření Streptest na vlastní žádost, samoplátci

 

Komplexní vyšetření dítěte samoplátce 0-6 let
Opakované komplexní vyšetření dítětě samoplátce 0-6 let

Cílené vyšetření dítěte samoplátce 0-6 let
Komplexní vyšeření dítěte samoplátce 7 – 19 let

Opakované komplexní vyšetření dítěte samoplátce 7-19 let

Cílené vyšetření dítěte samoplátce 7 samoplátce 7-19 let

Jednorázový administrativní poplatek hrazený pacientem v případě,

že se nedostaví na termín Vstupní prohlídky bez předchozího zrušení objednání (max. do 8:00 dne plánované prohlídky) a žádá nový termín

200,- (každé další 50,-)

 

350,-(každé další 50,-)

 

200,-

200,- (každé další 50,-)

200,-

300,-

200,-

350,-

300,-

200,- / 500,-

200,-

250,-

50,-

300,-

5,-

400,-

150,-

150,-

1200,-

850,-

500,-

1000,-

800,-

400,-

1000,-

bottom of page