top of page

MUDr. Klára Fiala

Vzdělání:  

2012   absolvování Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (Obor Všeobecné lékařství)
2014   Pediatrický kmen
2014   Mezinárodní kurz NLS Newborn Life Support
2019   Atestace z Dětského lékařství
2021   Atestace z Praktického lékařství pro děti a dorost
2021   Diplom celoživotního vzdělávání lékaře
2021  Llicence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru Pediatrie

 

Pracovní zkušenosti: 

10/2012–12/2014        Klinika dětské chirurgie FNM, sekundární lékař na JIP
1/2015 – dosud          Dětské kardiocentrum FNM, lékař v přípravě k atestaci z dětské kardiologie
3/2020 – dosud        Pediatrie Malá Strana s.r.o., Praktický lékař pro děti a dorost
2016                             Spoluautorka webu www.detska-pohotovost.cz

bottom of page